2012 Interna Tävlingen

1) Oscar Nordahl (786p.)


Braxen 6,480 kg (111p.)

Braxen 6,030 kg (96p.)

Braxen 5,223 kg (70p.)

Björkna 0,725 kg (30p.)

Björkna 0,695 kg (25p.)

Björkna 0,630 kg (13p.)

Färna 2,840 kg (63 p.)

Id 2,416 kg (28p.)

Id 2,301 kg (22p.)

Id 2,220 kg (17p.)

Lake 3,580 kg (28p.)

Mört 0,887 kg (59p.)

Mört 0,783 kg (40p.)

Mört 0,752 kg (35p.)

Sarv 0,928 kg (11p.)

Sutare 3,430 kg (53p.)

Sutare 3,334 kg (49p.)

Sutare 3,035 kg (36p.)2) Christoffer Elf (509p.)

Abborre 1,450 kg (30p.)

Abborre 1,380 kg (24p.)

Abborre 1,300 kg (17p.)

Färna 2,200 kg (26p.)

Färna 2,080 kg (19p.)

Färna 1,980 kg (14p.)

Id 2,410 kg (28p.)

Id 2,390 kg (27p.)

Id 2,130 kg (13p.)

Mört 0,830 kg (49p.)

Ruda 1,680 kg (34p.)

Ruda 1,670 kg (33p.)

Ruda 1,550 kg (24p.)

Sarv 1,190 kg (42p.)

Sarv 1,120 kg (34p.)

Sarv 1,120 kg (34p.)

Sutare 2,700 kg (21p.)

Sutare 2,480 kg (11p.)

Sutare 2,410 kg (8p.)3) Fredrik Karmegren (365p.)

Färna 1,990 kg (14p.)

Gös 8,180 kg (80p.)

Gös 6,610 kg (46p.)

Gös 5,400 kg (19p.)

Lake 3,400 kg (22p.)

Mört 0,900 kg (61p.)

Mört 0,640 kg (15p.)

Sarv 1,210 kg (45p.)

Sarv 1,200 kg (43p.)

Sarv 1,000 kg (20p.)4) Sebastian Klase (290p.)

Abborre 1,490 kg (34p.)

Abborre 1,300 kg (17p.)

Abborre 1,260 kg (13p.)

Braxen 5,450 kg (79p.)

Braxen 4,340 kg (42p.)

Sutare 3,243 kg (45p.)

Ruda 1,540 kg (23p.)

Ruda 1,520 kg (21p.)

Ruda 1,460 kg (16p.)5) Sebastian Martinsson (283p.)

Abborre 1,800 kg (61p.)

Abborre 1,600 kg (43p.)

Abborre 1,600 kg (43p.)

Braxen 5,220 kg (70p.)

Braxen 5,100 kg (66p.)6) Jocke Holm (203p.)

Abborre 1,415 kg (27p.)

Färna 1,890 kg (9p.)

Id 2,320 kg (23p.)

Id 2,140 kg (14p.)

Id 2,040 kg (8p.)

Mört 0,709 kg (27p.)

Mört 0,641 kg (15p.)

Mört 0,600 kg (8p.)

Sarv 1,031 kg (23p.)

Sutare 3,336 kg (49p.)7) Dennis Holmgren (187p.)

Färna 1,910 kg (10p.)

Id 2,387 kg (27p.)

Id 2,288 kg (22p.)

Id 2,102 kg (12p.)

Mört 0,651 kg (17p.)

Mört 0,648 kg (16p.)

Mört 0,642 kg (15p.)

Sarv 1,071 kg (28p.)

Sutare 3,122 kg (40p.)8) Johan Åkrans (152p.)

Abborre 1,570 kg (41p.)

Id 2,190 kg (16p.)

Gös 6,490 kg (43p.)

Gös 5,600 kg (24p.)

Gös 5,000 kg (10p.)

Lax 6,600 kg (18p.)9) Tomas Karlsson (140p.)

Gädda 8,850 kg (6p.)

Id 2,617 kg (39p.)

Id 2,442 kg (30p.)

Id 2,200 kg (17p.)

Mört 0,751 kg (35p.)

Mört 0,630 kg (13p.)10) Henrik Alp (112p.)

Färna 1,900 kg (8p.)

Färna 1,860 kg (7p.)

Karp 8,700 kg (4p.)

Sutare 3,300 kg (48p.)

Sutare 2,960 kg (33p.)

Sutare 2,500 kg (12p.)11) Tomas Andersson (95p.)

Abborre 1,875 kg (68p.)

Färna 2,220 kg (27p.)12) Kent Fager (83p.)

Abborre 1,600 kg (43p.)

Abborre 1,560 kg (40p.)13) Emil Fridolfsson (37p.)

Björkna 0,609 kg (9p.)

Mört 0,612 kg (10p.)

Mört 0,606 kg (9p.)

Mört 0,606 kg (9p.)14) Jonas Karlsson (36p.)

Mört 0,693 kg (24p.)

Mört 0,624 kg (12p.)15) Anton Fornander (31p.)

Id 2,460 kg (31p.)16) Erik Lilja (27p.)

Abborre 1,400 kg (26p.)

Mört 0,560 kg (1p.)