Interna Tävling 2011 - Slutrapport

1) Christoffer Elf (566p.)


Abborre 1,670 kg (50p.)

Abborre 1,330 kg (19p.)

Braxen 5,220 kg (70p.)

Braxen 4,950 kg (61p.)

Braxen 4,940 kg (61p.)

Färna 2,290 kg (31p.)

Färna 2,040 kg (17p.)

Färna 1,870 kg (7p.)

Gös 4,850 kg (7p.)

Id 1,930 kg (3p.)

Id 1,920 kg (2p.)

Sarv 1,300 kg (55p.)

Sarv 1,280 kg (53p.)

Sarv 1,150 kg (37p.)

Sutare 3,120 kg (40p.)

Sutare 2,860 kg (28p.)

Sutare 2,780 kg (25p.)

*************************

2) Sebastian Martinsson (479p.)

Abborre 2,340 kg (109p.)

Braxen 6,240 kg (103p.)

Braxen 5,800 kg (89p.)

Braxen 5,630 kg (83p.)

Färna 2,100 kg (21p.)

Mört 0,685 kg (23p.)

Mört 0,610 kg (9p.)

Sarv 1,190 kg (42p.)

*************************

3) Tomas Andersson (404p.)

Abborre 2,000 kg (79p.)

Abborre 1,690 kg (51p.)

Abborre 1,625 kg (46p.)

Färna 2,250 kg (29p.)

Färna 2,025 kg (16p.)

Id 2,600 kg (38p.)

Sarv 1,290 kg (54p.)

Sarv 1,220 kg (46p.)

Sarv 1,210 kg (45p.)

*************************

4) Fredrik Karmegren (370p.)

Gädda 10,270 kg (23p.)

Lake 3,100 kg (11p.)

Färna 2,620 kg (50p.)

Färna 2,590 kg (49p.)

Färna 2,130 kg (22p.)

Mört 0,760 kg (36p.)

Mört 0,720 kg (29p.)

Mört 0,720 kg (29p.)

Sarv 1,220 kg (46p.)

Sarv 1,160 kg (39p.)

Sarv 1,140 kg (36p.)

*************************

5) Jocke Holm (335p.)

Abborre 1,840 kg (65p.)

Abborre 1,400 kg (25p.)

Abborre 1,280 kg (15p.)

Braxen 5,400 kg (76p.)

Braxen 4,620 kg (51p.)

Braxen 4,400 kg (43p.)

Gädda 8,940 kg (7p.)

Gädda 8,860 kg (6p.)

Id 2,000 kg (6p.)

Id 1,920 kg (2p.)

Mört 0,631 kg (13p.)

Mört 0,582 kg (4p.)

Mört 0,580 kg (4p.)

Sarv 0,918 kg (10p.)

Sarv 0,900 kg (8p.)

*************************

6) Oscar Nordahl (202p.)

Björkna 0,782 kg (40p.)

Björkna 0,681 kg (22p.)

Björkna 0,585 kg (5p.)

Id 2,320 kg (28p.)

Id 2,240 kg (19p.)

Id 2,020 kg (7p.)

Mört 0,725 kg (30p.)

Mört 0,708 kg (27p.)

Mört 0,666 kg (19p.)

Lake 2,937 kg (5p.)

*************************

7) Dennis Holmgren (141p.)

Braxen 4,240 kg (38p.)

Braxen 3,580 kg (17p.)

Braxen 3,520 kg (15p.)

Mört 0,640 kg (15p.)

Mört 0,600 kg (8p.)

Mört 0,580 kg (4p.)

Färna 2,460 kg (41p.)

Id 1,940 kg (3p.)

*************************

8) Sebastian Klase (134p.)

Färna 2,200 kg (26p.)

Braxen 4,300 kg (40p.)

Braxen 4,100 kg (34p.)

Id 2,250 kg (20p.)

Id 2,150 kg (14p.)

*************************

9) Kent Fager (88p.)

Björkna 0,760 kg (36p.)

Björkna 0,720 kg (29p.)

Mört 0,640 kg (15p.)

Mört 0,600 kg (8p.)

*************************

10) Henrik Alp (85p.)

Id 2,640 kg (40p.)

Id 2,220 kg (18p.)

Färna 2,140 kg (23p.)

Mört 0,580 kg (4p.)

*************************

11) Tomas Karlsson (80p.)

Mört 0,600 kg (8p.)

Färna 2,573 kg (48p.)

Färna 1,983 kg (14p.)

Sutare 2,460 kg (10p.)

*************************

12) Johan Åkrans (49p.)

Id 2,010 kg (7p.)

Gös 5,200 kg (15p.)

Gös 5,150 kg (14p.)

Gös 5,100 kg (13p.)

*************************

13) Anton Fornander (28p.)

Mört 0,690 kg (24p.)

Ruda 1,300 kg (4p.)

*************************

14) Robert Härborg (26p.)

Id 2,240 kg (19p.)

Id 1,940 kg (3p.)

Mört 0,580 kg (4p.)